שילובית

מעכבי בעירה ובטיחות אש

סדרת תקרות העץ “שילובית” וכן מוצרי עץ נוספים על פי דרישה מטופלים בתהליך מעכב בעירה המתבצע באורנית.

התהליך
תהליך תלת שלבי התבצע בתא לחץ. תהליך זה, להבדיל משיטות טיפול אחרות, נעשה בבקרה מלאה והינו היחיד המאפשר עמידה בכל דרישות התקנים.

חומר עיכוב הבעירה מוספג בעץ ויוצר שכבת הגנה הגורמת להאטת התפשטות האש.

חומר הטיפול
החומר מיובא מיצרן אירופי מוביל בתחומו. החומר הינו שקוף לחלוטין. ניתן לצבוע לאחר הייבוש בכל גוון נדרש.   

איכות הסביבה
חומר הטיפול הינו ידידותי לסביבה באישור המשרד  לאיכות הסביבה. אינו מדיף גזים רעילים בעת שריפה.

תקן ישראלי

חברת אורנית עומדת בדרישות הגבוהות ביותר של תקן ישראלי 755 : דרגה B s2 d0

לחברת אורנית היתר לסימון בתו תקן לפי התקן החדש לטיפול מעכב בעירה לעץ, ת”י 2733.

תקן זה הינו ייחודי לטיפול מעכב בעירה למוצרי עץ ומהווה השלמה חשובה למערכת התקנים שאורנית מחזיקה.

תקן אירופאי

חברת  אורנית הוסמכה על ידי מעבדה אירופית מאושרת לסמן את התקרות בסימון  CE – הדרגה הגבוהה ביותר בתקינה האירופית.

ההסמכה לסימון זה מאפשרת לחברתנו לייצא את מוצריה לכל מדינות השוק האירופי.

26