משרד לויטון שומני אדריכלים בחר בתקרות עץ לינאריות שילובית לחיפוי תקרות הבנין החדש של עיריית קרית אתא.

אריחי שילובית מחפים מספר קומות במבנה וכן את אולם מועצת העיר.

דגם 8-065 מעץ קרוליינה עם לכה מגוונת אלון.