ביישוב פרדסיה תכנן האדריכל גידי פובזנר מרכז תרבות הכולל אום אירועים, חדרי מחול, חדרי מוזיקה ועוד.

לאולם האירועים נבחרה תקרת עץ לינארית שילובית עם אריחים גמישים שמאפשרים יצירת גל.

לאולם הכניסה נבחרה תקרת כוורת עץ דו מישורית שילובית.

שני סוגי התקרות מעניקות לחלל את את חומו של העץ יחד עם רמה אקוסטית גבוהה שהינה חיונית לשני המרחבים.