במנזר לטרון שופץ אחד מחדרי התפילה ומתכנן השיפוץ, האח איזאק, בחר בתקרת שילובית לחפוי התקרה.

הדגם שנבחר הינו תקרה לינארית שילובית באריחים גמישים שניתנים ליצירת מראה קמור בשיטת התקנה קלה ופשוטה.