הצהרת נגישות

תאריך עדכון הצהרת נגישות 24.01.2024 חברת אורנית תעשיות פרופילים מעץ בע”מ שמה לעצמה למטרה לאפשר לכלל האוכלוסייה,כולל לאנשים בעלי מוגבלות זו או אחרת, נגישות מלאה לאתר האינטרנט ותכניו. החברה מאמינהבזכויות שוות והזדמנויות שוות להפקת אותה תועלת מתכני האתר ולכן פועל לקידום נגישותהאתרים הישראלים והפיכתם למתאימים לכלל האוכלוסייה בישראל, על פי המצוין בחוק ובתקנותהנגישות. בנוסף להנגשת […]

Commercial

SHILUVIT With over 30 years of expert activity in manufacturing solid wood products, Oranit Ltd has gained a strong global reputation in supplying solid wood wall and ceiling solutions. State-of-the-art production technology, the constantly growing portfolio of products, our commitment to precision, delivery times, and environmental concerns make Oranit Ltd a leading supplier in our […]

Leisure

SHILUVIT With over 30 years of expert activity in manufacturing solid wood products, Oranit Ltd has gained a strong global reputation in supplying solid wood wall and ceiling solutions. State-of-the-art production technology, the constantly growing portfolio of products, our commitment to precision, delivery times, and environmental concerns make Oranit Ltd a leading supplier in our […]

Education

SHILUVIT With over 30 years of expert activity in manufacturing solid wood products, Oranit Ltd has gained a strong global reputation in supplying solid wood wall and ceiling solutions. State-of-the-art production technology, the constantly growing portfolio of products, our commitment to precision, delivery times, and environmental concerns make Oranit Ltd a leading supplier in our […]

Transportation

SHILUVIT With over 30 years of expert activity in manufacturing solid wood products, Oranit Ltd has gained a strong global reputation in supplying solid wood wall and ceiling solutions. State-of-the-art production technology, the constantly growing portfolio of products, our commitment to precision, delivery times, and environmental concerns make Oranit Ltd a leading supplier in our […]

Auditoriums

UK Open cell lay in panels type 2-115 / Red Oak / Varnished

Bars & Restaurants

SHILUVIT With over 30 years of expert activity in manufacturing solid wood products, Oranit Ltd has gained a strong global reputation in supplying solid wood wall and ceiling solutions. State-of-the-art production technology, the constantly growing portfolio of products, our commitment to precision, delivery times, and environmental concerns make Oranit Ltd a leading supplier in our […]

Public

SHILUVIT With over 30 years of expert activity in manufacturing solid wood products, Oranit Ltd has gained a strong global reputation in supplying solid wood wall and ceiling solutions. State-of-the-art production technology, the constantly growing portfolio of products, our commitment to precision, delivery times, and environmental concerns make Oranit Ltd a leading supplier in our […]

Healthcare

SHILUVIT With over 30 years of expert activity in manufacturing solid wood products, Oranit Ltd has gained a strong global reputation in supplying solid wood wall and ceiling solutions. State-of-the-art production technology, the constantly growing portfolio of products, our commitment to precision, delivery times, and environmental concerns make Oranit Ltd a leading supplier in our […]

Offices

SHILUVIT With over 30 years of expert activity in manufacturing solid wood products, Oranit Ltd has gained a strong global reputation in supplying solid wood wall and ceiling solutions. State-of-the-art production technology, the constantly growing portfolio of products, our commitment to precision, delivery times, and environmental concerns make Oranit Ltd a leading supplier in our […]